Cenník služieb navyše/poplatkov

MMOTORS - Cenník - Poplatky

LIMIT NAJAZDENÝCH KILOMETROV

Limit km 1 deň:                               240 km/ deň

Limit km víkend:                             500 km/ víkend

Limit km predĺžený víkend:          800 km/ predĺžený víkend

Limit km mesiac:                            8000 km/ mesiac

NÁZOV POLOŽKY

CENA

Nadlimitné kilometre (vozidlá Škoda)                                                         0,12 € / km

Nadlimitné kilometre (vozidlo Citreon C5)                                                 0,15 € / km

Nadlimitné kilometre (vozidlo Nissan Navara)                                          0,18 € / km

Nadlimitné kilometre (vozidlo Hummer H2)                                              0,25 € / km

Sezónne pneumatiky                                                                      Zahrnuté v cene prenájmu

Pristavenie vozidla (NR, TT, ZM, HC, PN)                                                    bez poplatku

Pristavenie vozidla (mimo našich centier)                                                 individuálne

Dotankovanie po prenájme, koeficient tankovania                          2,25 €

Náhrada za stratu technického preukazu od vozidla.                              240,00 €

Náhrada za stratu zelenej a bielej karty                                                     24,00 €

Náhrada za stratu a vydanie kľúča od vozidla                                           396,00 €

Náhrada za stratu evidenčného čísla vozidla                                            240,00 €

Náhrada za stratu povinnej výbavy vozidla                                               24,00 €

Náhrada za stratu náradia od vozidla                                                        60,00 €

Náhrada za stratu zimnej výbavy                                                                12,00 €

Druhá upomienka pre faktúru po dátume splatnosti                             48,00 €

Fajčenie vo vozidle                                                                                        200,00 €

Nadmerné znečistenie vozidla                                                                    36,00 €

Tepovanie vozidla                                                                                          100,00 €

Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom                                                   600,00 €

Spoluúčasť havária                                                                            5% / minimálne 250 €     

Riešenie pokút a poistných udalostí                                              50 € + náhrada škody